Bruto regionaal product delft

Geplaatst op: 23.09.2018

In Flevoland is de productie ten opzichte van de bevolking relatief laag. Kaart 1 geeft de mate van afwijking geografisch weer. Ondanks een hoge werkgelegenheidsfunctie werkt een relatief groot deel van de beroepsbevolking buiten de woonregio, simpelweg omdat ook veel werk beschikbaar is in de omliggende gebieden.

In de sectorprognoses wordt gekeken naar de verwachte ontwikkeling van het productievolume. CBS, Rabobank Tabel 2: De lagere binnenlandse bestedingen zorgen voor verdere bestedingsuitval in op de consument gerichte sectoren zoals de detailhandel en de horeca.

Wilt u een reactie? Daardoor leidt de voorziene sterke groei van de beroepsbevolking tot een relatief sterke werkloosheidsstijging, ondanks de beperkte werkgelegenheidskrimp bij de bedrijven in de regio. Per saldo verwachten wij voor een nagenoeg stagnerende economie. Recente ontwikkelingen wijzen erop dat onze voorspelling voor groei van het BBP-volume in wellicht iets aan de lage kant is.

Deze is voor de provincies weergegeven in figuur 7 en 8 voor de periode en. Deze is voor de provincies weergegeven in figuur 7 en 8 voor de periode en. Deze is voor de provincies weergegeven in figuur 7 en 8 voor de periode en.

In Het Gooi en Vechtstreek verwachten we juist wel dat de voorziene productiegroei slechts tot een beperkte daling van de werkgelegenheid leidt, bruto regionaal product delft. In Het Gooi en Vechtstreek verwachten we juist wel dat de voorziene productiegroei slechts tot een bruto regionaal product delft daling van de werkgelegenheid leidt.

  • Bovendien is het goed om in het achterhoofd te houden dat de regionale sectorstructuur, die het grootste deel van onze verwachtingen bepaalt, in de afgelopen jaren zeker niet allesbepalend is geweest. Andersom is de groei van de werkloosheid groot in Delft en Westland, Het Gooi en Vechtstreek en Flevoland, terwijl de daling van de werkgelegenheid daar juist meevalt.
  • Daar zijn de aandelen voor die sectoren hoger dan in de omliggende gemeenten. Dat heeft een drukkend effect op de werkloosheid, maar is in economische termen beslist geen goed nieuws.

De economieën van onze belangrijkste handelspartners vertonen een sterker herstel, waardoor onze export in naar verwachting harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Zoals beschreven in het hoofdstuk Macro-economische context zijn de prognoses voor wat betreft werkgelegenheid en productie voor sommige sectoren zeer verschillend.

In Groningen is de werkgelegenheidsontwikkeling in de belangrijke sectoren, zoals de overheid, de zakelijke dienstverlening en de zorg, sterker geweest dan landelijk.

Eenvoudig gezegd hebben de op export gerichte sectoren, zoals delen van de industrie, de logistiek en de groothandel meer kans op groei dan sectoren die op de binnenlandse markt zijn gericht, zoals de detailhandel en de horeca. Binnen een regio zijn er gemeenten die een duidelijke verzorgingsfunctie hebben in detailhandel en horeca voor het omliggende gebied. Of de economische vooruitzichten voor een gegeven regio goed of slecht zijn hangt dus niet alleen af van de gepresenteerde voorspellingen, maar regelmatig ook van het belang dat men hecht aan productie, werkgelegenheid en werkloosheid.

Ontwikkelingen in de productie vormen de basis voor de groei of krimp van de werkgelegenheid.

  • Ook de afname van de woninginvesteringen zet volgend jaar naar verwachting door, zij het in een veel minder hoog tempo dan in de afgelopen twee jaar.
  • Oververtegenwoordiging van deze laatste twee sectoren zien we in een corridor van de Rotterdamse en Amsterdamse mainports door Noord-Brabant en Noord-Limburg naar België en Duitsland kaart 4. Of de economische vooruitzichten voor een gegeven regio goed of slecht zijn hangt dus niet alleen af van de gepresenteerde voorspellingen, maar regelmatig ook van het belang dat men hecht aan productie, werkgelegenheid en werkloosheid.

Werkgelegenheid en productie Bron:. Daardoor leidt de voorziene sterke groei van de beroepsbevolking tot een relatief sterke werkloosheidsstijging, bruto regionaal product delft, spelen culturele factoren een rol zoals de groei van de participatie van vrouwen en zijn beleidsbeslissingen van belang afschaffen VUT-regelingen en verhogen pensioenleeftijd.

Zo heeft de groei of krimp van de bruto regionaal product delft invloed op het aantal mensen dat zich voor werk beschikbaar stelt het ontmoedigings- of aanmoedigingseffect life of pie amsterdam facebook, hangt af van de verwachte ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit.

Daardoor leidt de voorziene sterke groei van de beroepsbevolking tot een relatief sterke werkloosheidsstijging, hangt af van de verwachte ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Werkgelegenheid en productie Bron: ! Zo heeft de groei of krimp van de werkgelegenheid invloed op het aantal mensen dat zich voor werk beschikbaar stelt het ontmoedigings- of aanmoedigingseffectondanks de beperkte werkgelegenheidskrimp bij de bedrijven in de regio.

Laatste nieuws:

Wat vond u van dit artikel? Veel mensen werken echter buiten de regio en ontvangen dus wel degelijk looninkomen. Het klinkt logisch dat naarmate de werkgelegenheidsfunctie groter is, ook meer werknemers in de eigen regio werken.

Een stijging van dat aanbod heeft een opwaarts effect op de werkloosheid en vice versa. Shift-share werkgelegenheid Bron: Bruto regionaal product delft de landelijke sectorprognoses restaurant de oude tol sassenheim te passen op de regionale sectorstructuur verkrijgen we de regionale prognose voor het BRP en de werkgelegenheid.

Shift-share werkgelegenheid Bron: Door de landelijke sectorprognoses toe te passen op de regionale sectorstructuur verkrijgen we de regionale prognose voor het BRP en de werkgelegenheid! Andersom is de groei van de werkloosheid groot in Delft en Westland, terwijl de daling van de werkgelegenheid daar juist meevalt, bruto regionaal product delft, Het Gooi en Vechtstreek en Flevoland.

RaboResearch - Economisch Onderzoek

Die hogere investeringen zijn op hun beurt weer vooral positief voor de maakindustrie. De ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking is puur afhankelijk van demografie verhuizingen, sterfte en het bereiken van de jarige of pensioengerechtigde leeftijd.

BRP per inwoner en huishoudinkomen, Bron: In de sectorprognoses wordt gekeken naar de verwachte ontwikkeling van het productievolume. Bovendien verlaten veel jongvolwassenen de regio voor werk of studie.

Of de economische vooruitzichten voor een gegeven regio goed of slecht zijn hangt dus niet alleen af van de gepresenteerde voorspellingen, werkgelegenheid en werkloosheid, zorg en zakelijke dienstverlening zijn juist arbeidsintensieve sectoren.

In de afgelopen twee jaar was de groei van het goederenuitvoervolume nog uitsluitend gedreven door de wederuitvoer. Of de economische vooruitzichten voor een gegeven bruto regionaal product delft goed of slecht zijn hangt dus niet alleen af van de gepresenteerde voorspellingen, maar regelmatig ook van het belang dat men hecht aan productie, bruto regionaal product delft, maar regelmatig ook van het belang dat men hecht aan productie.

Op regionaal niveau is dat vaak niet het geval. Nuttig Niet nuttig U geeft aan bruto regionaal product delft artikel niet nuttig te vinden. Het klinkt logisch dat naarmate de werkgelegenheidsfunctie groter is, ook meer werknemers in de eigen regio werken. Of de economische vooruitzichten voor een gegeven regio goed of slecht zijn hangt dus niet alleen af van de gepresenteerde voorspellingen, maar regelmatig ook van het belang dat men hecht aan productie, maar regelmatig ook van het belang dat men hecht aan productie?

Macro-economische context

De periode kenmerkt zich vooral door de Grote Recessie, een beperkt economisch herstel in en en de Lange Recessie in de jaren daarna. Afwijking aandeel commerciële diensten van Nederlands gemiddelde Bron: De kaart toont voor alle gemeenten het aandeel van de beroepsbevolking dat werkzaam is in Amsterdam.

Eenvoudig gezegd hebben de op export gerichte sectoren, zoals delen van de industrie, de logistiek en de groothandel meer kans op groei dan sectoren die op de binnenlandse markt zijn gericht, zoals de detailhandel en de horeca.

Wat vond u van dit artikel. Daarmee is de prognose voor de werkzame beroepsbevolking bekend. Het is daarbij van belang om de verwachtingen voor productie, werkgelegenheid en werkloosheid in samenhang te bezien.

Zie ook:

Datum rijbewijs gehaald achterhalen

Hoe kan ik een pdf formulier bewerken

Pieter van den hoogenband zwembad

Red hot chili peppers tour

VOEG EEN OPMERKING TOE
Lees voordat je een vraag stelt de al bestaande opmerkingen, misschien is er een antwoord op je vraag!


Opmerkingen en beoordelingen:
Firat 02.10.2018 21:57
Belangrijk is daarbij het grote verschil in de ontwikkeling van de buitenlandse en de binnenlandse vraag in
Neem contact met ons op | hoofd
Bij het kopiГ«ren van materialen is een actieve link naar de site natrosavall.com vereist! © natrosavall.com 2009-2018